đeo nhẫn vàng và nhẫn bạc cùng 1 tay có sao không?

Mình được mẹ mua cho 1 chiếc nhẫn vàng ta 2 chỉ. sau đó mình tự mua thêm 1 chiếc nhẫn bạc kiểu Mĩ. về nhà mẹ nói đeo cùng hợp. Có lần mình nghe ai đó nói đeo cùng 2 loại nhẫn này thì 2 chiếc sẽ tác động lẫn nhau theo cách nào đó khiến chiếc vàng ta bị gì gì đó ...đại khái như mất màu, xỉn màu...chẳng hạn. Vậy có bạn nào biết chính xác là nó có ảnh hưởng gì lần nhau không? mình muốn đeo cùng 2 chiếc trên 1 bàn tay. Chiếc vàng ta đeo ngón áp út. chiếc bạc đeo ngón giữa,nếu đeo mà bị ảnh hưởng thì đeo chiếc bạc nên ngón áp trỏ ^^! đây là hình. http://farm3.anhso.net/upload/20110213/21/o/anhso-212541_nhan_thuy_bao.jpg

Thảo luận 1:

Vào đây tham khảo nha bạn http://lexitin.com/nhan-teen

Thảo luận 2:

Mình nghĩ không nên dùng đồng thời trang sức bạc và vàng một lúc, vì hai loại này kị nhau lắm

Thảo luận 3:

Nghe lơi khuyên cuả mẹ đi.
Tin khác :